Algemene Ledenvergadering GroenLinks Rotterdam

Agenda en stukken worden uiterlijk twee weken van te voren via email aan de leden verzonden.